Javadekar urges media to balance their rhetoric

03